Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Karta podatkowa

 • Kadry i płace

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Deklaracje podatkowe

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Reprezentacja przed urzędami